Inwestycje, planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne


Ogłoszenia

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 21.11.2014 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.1.2014 z dnia 21.11.2014 r.

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 07.11.2014 r.

o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 04.11.2014 r.

o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 08.08.2014 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.1.2013 z dnia 08.08.2014 r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na produkcji energii odnawialnej turbiną wiatrową o mocy 2 MW na działkach nr 123/4, 123/11, 123/9, 123/8 i nr 123/1 w obrębie 0007 Kopczany, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie.

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 1 lipca 2014

o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : produkcji energii odnawialnej turbiną wiatrową o mocy 2 MW na działkach nr 123/4, 123/11, 123/9, 123/8 i nr 123/1 w obrębie 0007 Kopczany, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie

Featured

Ogłoszenie o przetargu z dnia 12 czerwca 2014 r.

W oparciu o art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2010 r. Nr 102, poz. 2603, Nr 281, poz. 651 z późniejszymi zmianami) w związku z § 6, ust. 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Lipska

Featured

Obwieszczenie Burmistrz Lipska z dnia 22.05.2014 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GTK.6733.I.1.2014 oraz postanowień uzgadniających.

Featured

Zawiadomienie Burmistrza Lipska o wszczęciu postępowania z dnia 29.04.2014 r.

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (jednolity tekst  Dz. U. z 2013 r., poz. 267) oraz art. 53, ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późniejszymi zmianami)

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 24.04.2014 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.3.2013 z dnia 16.04.2014 r.  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na : eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Starożyńce II” m. Starożyńce, gm. Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaski

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@um.lipsk.wrotapodlasia.pl 

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: 

© 2024 Urząd Miejski w Lipsku. All Rights Reserved.