Inwestycje, planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne


Ogłoszenia

Zarządzenie Nr 592/23 Burmistrza Lipska

z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Featured

Ogłoszenie Burmistrza Lipska

Ogłoszenie Burmistrza Lipska z dnia 7 marca 2023 r. w sprawie rozpatrzenia oferty Polskiego Tpwarzystwa Turystyczno - Krajobrazowego z realizacji zadania publicznego

Featured

ZARZĄDZENIE NR 591/23 BURMISTRZA LIPSKA

z dnia 3 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Featured

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

 o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 5/2023 z dnia 23.02.2023 r.

Featured

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Featured

ZAWIADOMIENIE

w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie i przebudowie ulicy  Grodzieńskiej Nr 102747 B z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lipsku”

Featured

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu terenowego marki Mercedes - Benz 290 GD

Ogłoszenie przetargu ustnego nieograniczonego (licytacji ustnej) na sprzedaż samochodu

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Lipska zawiadamia, iż w dniu 18.11.2022 r. została wydana decyzja Burmistrza Lipska o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowie i przebudowie ulicy Jermakowicza Nr 102746 B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lipsku”.

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: