Urząd Miejski w Lipsku


Organizacje pozarządowe

Informacja z przebiegu konsultacji

Informacja z przebiegu konsultacji

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2024

Gmina Lipsk przygotowała i przedstawiła do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami pożytku publicznego projekt Programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Konsultacje ogłoszone zostały w dniu 20 października 2023 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 648/23 Burmistrza Lipska z dnia 20 października 2023 roku oraz Uchwałą Nr XXXVIII/316/10 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 8 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Termin trwania konsultacji wyznaczono od 20 października 2023 r. do 3 listopada 2023 roku.

Informacja o konsultacjach została umieszczona na stronie Urzędu www.lipsk.pl oraz w BIP https://bip.um.lipsk.wrotapodlasia.pl/, a także opublikowana na tablicy ogłoszeń w Urzędu Miejskiego w Lipsku.

Opinie i uwagi należało składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lipsku lub przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub pocztą tradycyjną na wyznaczonym do tego formularzu, na adres: Urząd Miejski w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk.

W ww. terminie NIE ZGŁOSZONO ŻADNYCH UWAG do projektu Programu współpracy Gminy Lipsk z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

 

Lech Łępicki
Burmistrz Lipska

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: