Urząd Miejski w Lipsku


Organizacje pozarządowe

Oferta realizacji zadania publicznego

Oferta realizacji zadania publicznego

Mały grant - oferta złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Burmistrz Lipska informuje, że dnia 15 września 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Lipsku wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, na zadanie pn.: „Promujemy tradycję naszych przodków” do realizacji w okresie od 25.09.2023 r. do dnia 30.09.2023 r.
Na podstawie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwanej dalej ustawą, uznając celowość realizacji zadania publicznego Burmistrz Lipska zamierza zlecić realizację ww. zadania.
Oferta złożona przez oferenta spełnia warunki określone w art. 19a ustawy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 19a ust. 3 ustawy zamieszcza się złożoną ofertę na okres 7 dni tj. od 15.09.2023 r. do 22.09.2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Lipsku (tablica ogłoszeń).
W terminie 7 dni od dnia zamieszczenia niniejszej oferty, każdemu przysługuje prawo zgłaszania uwag dotyczących oferty.
Uwagi należy składać w formie pisemnej w Urzędzie Miejskim w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk, osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2023 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu formularza do Urzędu).
Po upływie wskazanego terminu i rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Burmistrz Lipska zawrze z oferentem umowę na realizację zadania publicznego.
Oferta stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: