Urząd Miejski w Lipsku


Planowanie przestrzenne

Wzóru formularza pisma dotyczącego aktów planowania przestrzennego

Wzóru formularza pisma dotyczącego aktów planowania przestrzennego

Wzór formularza pisma dotyczącego aktów planowania przestrzennego*

Informuję, iż z dniem 28 listopada 2023 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2509). Rozporządzenie określa wzór formularza, na którym należy składać:

  1. wniosek do projektu aktu planowania przestrzennego,
  2. uwagę, do konsultowanego projektu aktu, o której mowa w art. 8i ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  3. wniosek o zmianę aktu planowania przestrzennego,
  4. wniosek o sporządzenie aktu planowania przestrzennego

Formularz wniosku w załączeniu.

* pod pojęciem aktu planowania przestrzennego - należy rozumieć plan ogólny gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uchwałę ustalającą zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.

Załączniki:

  1. Formularz do aktu planowania przestrzennego
  2. Formularz do aktu planowania przestrzennego (wersja edytowalna)
  3. Uchwała NR XLV/367/24 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Lipsk
  4. Informator
  5. Klauzula informacyjna

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@um.lipsk.wrotapodlasia.pl 

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: