PROW Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne
na potrzeby świetlicy wiejskiej

Podpisanie umowy - „Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej”

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 20.10.2022 r. podpisano umowę na wykonanie zdania pn. „Zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Krasne na potrzeby świetlicy wiejskiej”

Operacja realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Celem operacji jest zagospodarowanie budynku byłej szkoły podstawowej na potrzeby świetlicy wiejskiej w celu udostępnienia mieszkańcom wsi Krasne infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej.
Wykonawcą robót jest firma

WYSBUD Michał Wysocki
Kirejewszczyzna 3,
16 – 200 Dąbrowa Białostocka

W ramach zadania zaplanowano:

1. wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
2. wykonanie prac brukarskich, schodów zewnętrznych i balustrady,
3. wykonanie instalacji elektrycznej,
4. montaż ogrzewania elektrycznego,
5. wykonanie instalacji odgromowej,
6. wykonanie instalacji sanitarnych,
7. wykonanie prac budowlanych wewnętrznych.

Wartość robót po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia to 337.998,00 zł, natomiast dofinansowanie z PROW 2014 – 2020 wyniesie 151.278,00 zł. Termin wykonania tych prac to 28.02.2023 r.,

Burmistrz Lipska
mgr Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: