RPO WP Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie byłego budynku administracyjnego
na potrzeby Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności (TOLA) w Lipsku

Featured

Odbiór inwestycji

  Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 30.09.2021 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji pn. „Zagospodarowanie byłego budynku administracyjnego na potrzeby Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności (TOLA) w Lipsku”.

 logo 01
Wykonawcą robót budowlanych była firma Wysbud Michał Wysocki, Kirejewszczyzna 3, 16 – 200 Dąbrowa Biał. Wartość wykonanych robót wyniosła 447.395,34 zł, natomiast kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 to 85 % wydatków kwalifikowalnych.
  Operacja realizowana była w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego. Jej cel to wzrost jakości życia mieszkańców gminy Lipsk poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności oferty społecznej i kulturalnej w ramach utworzonego Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności.
  W ramach projektu wykonano remont dachu oraz elewacji budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przebudowę schodów zewnętrznych i budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@um.lipsk.wrotapodlasia.pl 

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: