RPO WP Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie byłego budynku administracyjnego
na potrzeby Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności (TOLA) w Lipsku

Podpisanie umowy z wykonawcą

Burmistrz Lipska, informuje, że w dniu 30.04.2021 r. podpisano umowę na wykonanie zdania pn. „Zagospodarowanie byłego budynku administracyjnego na potrzeby Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności (TOLA) w Lipsku”

Wykonawcą robót jest firma

Wysbud Michał Wysocki

Kirejewszczyzna 3,

16-200 Dąbrowa Białostocka

fund

 Operacja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie „Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego”.

Celem projektu jest wzrost jakości życia mieszkańców gminy Lipsk poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności oferty społecznej i kulturalnej w ramach utworzonego w wyremontowanym budynku przy ul. Rynek 2 w Lipsku – Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności.

W ramach projektu zaplanowano wykonanie robót budowlanych zewnętrznych tj. remont dachu oraz elewacji, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, przebudowę schodów zewnętrznych i budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Wartość robót po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia to 447.395,34 zł brutto, kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z RPO WP 2014-2020 to 85 % kosztów kwalifikowalnych.

                                                                                                                                                            Burmistrz Lipska

                                                                                                                                                            Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@um.lipsk.wrotapodlasia.pl 

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: