Urząd Miejski w Lipsku


Organizacje pozarządowe

Mały grant - oferta złożona w trybie pozakonkursowym

Burmistrz Lipska informuje, że dnia 21 lutego 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Lipsku wpłynęła oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajobrazowe, Regionalny Oddział w Białymstoku na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki, na zadanie pn.: „Utrzymanie znakowanych szlaków turystycznych” do realizacji w okresie od 01.04.2023 r. do dnia 15.06.2023 r.

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: