ZSS
MGOK
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
MARIA HEĆMAN
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 05, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Anna Kudaj 87 642 27 00, w. 19 13 gmina@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Błaszczyk 87 642 27 00, w. 12 8 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury Ewa Dębkowska 87 642 27 00, w. 25 7 ewa.debkowska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Makarewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. wymiaru podatków Agnieszka Margielewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. płac Aleksandra Białous 87 642 27 00, w. 12 8 aleksandra.bialous@lipsk.pl
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Maria Hećman 87 642 27 00, w. 18 12 sekretarz.lipsk@op.pl
2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, informacji oświatowej, kształcenia młodocianych i in. Teresa Bartoszewicz 87 642 27 00 9 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych Teresa Mazur 87 642 27 00, w.17 11 teresa.mazur@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty Anna Nieścier
87 642 27 00, w. 13 18 anna.niescier@lipsk.pl
Referat Inwestycji, Gruntów, Ochrony Środowiska i Rozwoju
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik Referatu – Inwestycje, planowanie przestrzenne, gospodarowanie mieniem Grażyna Bachor 87 642 27 00, w. 22 17 inwestycje@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. ochrony środowiska, projektów, organizacji, promocji Anna Czarnecka – Orpik 87 642 27 00, w. 23 17 anna.czarnecka@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej Jan Orpik 87 642 27 00, w. 22 17 jan.orpik@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. budowlanych, remontowych i mieszkaniowych Kazimierz Hećman 87 642 27 00, w. 23 17 k.hecman@lipsk.pl
Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. Urzędu Stanu Cywilnego i Referatu Spraw Obywatelskich Danuta Kiljańczyk 87 642 27 01 - danuta.kiljanczyk@lipsk.pl
Referat Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, p. poż Jan baranowski 87 642 27 00, w. 27 5 jan.baranowski@lipsk.pl
2. Radca prawny (umowa zlecenie) Jakub Ławniczak
- - -
3. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa Anna Wasilewska 87 642 27 00, w. 13 18 anna.wasilewska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. informatyzacji Wojciech Pietrewicz 87 642 27 00, w. 26 4 w.pietrewicz@lipsk.pl
5. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Wasilewska 87 642 27 00, w. 21 1 krystyna.wasilewska@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty Zofia Orpik 87 642 27 00, w. 21 1  
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Pietrewicz Antoni Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Lisowski Andrzej Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krysiuk Tadeusz Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Trochimowicz Antoni Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz
6 Hećman Lech Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Danilczyk Zenon Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Rokita Mariusz Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Protasiewicz Wojciech Marek
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1,3,5,7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Krysztopik Jerzy Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9,11,13, 15, 17,19,21,23,25,27
12 Krysiuk Jan
W-ce Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Leszkowicz Tomasz Lipsk, ul.: Jaśminowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Batorego, Br. Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Bielawski Janusz Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych
Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko Lp. Imię i nazwisko
1. Tadeusz Krysiuk
Przewodniczący
1. Jerzy Krysztopik
Przewodniczący
1. Janusz Bielawski
Przewodniczący
1. Tomasz Leszkowicz
Przewodniczący
2. Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
2. Aleksander Topolewski
Zastępca przewodniczącego
2. Tadeusz Krysiuk
Zastępca przewodniczącego
2. Mariusz Rokita
Zastępca przewodniczącego
3. Aleksander Topolewski 3. Antoni Pietrewicz 3. Tomasz Leszkowicz 3. Janusz Bielawski
4. Antoni Trochimowicz 4. Antoni Trochimowicz 4. Mariusz Rokita 4. Beata Borodziuk
5. Andrzej Lisowski 5. Lech Hećman 5. Antoni Pietrewicz 5. Jan Krysiuk
6. Jan Krysiuk 6. Wiesław Kuc     6. Jerzy Krysztopik
    7. Andrzej Lisowski        
    8. Zenon Danilczyk        

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1. Bartniki Hećman Piotr Hećman Piotr, Sawaniewski Adam, Dadura Jan
2. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Edmund Sadowniczyk, Talmon Andrzej
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan Bochonko Zdzisław, Bugieda Grzegorz, Czygier Romuald
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Żuk Edyta, Bagieńska Anna, Bagiński Grzegorz
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rusiecki Wojciech, Rakus Janusz
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Łukaszewicz Elżbieta Jolanta, Borodziuk Robert
7. Jałowo Masiejczyk Piotr Masiejczyk Piotr, Panasewicz Jan s. Sergiusza, Tarasewicz Maciej
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Kulmaczewski Tadeusz, Wilczewski Grzegorz
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Bondziński Tomasz, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Bułak Rafał, Danilczyk Robert, Danilczyk Jarosław
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Bejnarowicz Marcin, Kalisz Zbigniew
12. Kurianka Zdankiewicz Krzysztof Zdankiewicz Krzysztof, Tadeusz Zieziula, Stanisław Buraczyk
13. Lichosielce Łuckiewicz Elżbieta Łuckiewicz Elżbieta, Łuckiewicz Tadeusz, Rakus Jadwiga
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dietczyk Bronisław, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Filipowicz Jan, Dziełak Jarosław, Burakiewicz Piotr
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk Masiejczyk Henryk, Zarzecka Teresa, Wierzbołowicz Andrzej
17. Nowy Lipsk Trochimowicz Antoni Trochimowicz Antoni, Matuszewski Ryszard, Zwierowicz Jan
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Alicja, Kulmaczewski Andrzej, Chilmonik Jan
19. Podwołkuszne Waszczuk Józef Waszczuk Józef, Waszczuk Marianna, Minkiewicz Eugenia
20. Rakowicze Snarska Renata Snarska Renata, Bugieda Tadeusz, Skolimowska Maria
21. Rogożynek Jarmusik Tadeusz Jarmusik Tadeusz Kulmaczewska Alicja, Lićwonko Marcin
22. Rygałówka Borodziuk Jan Jermak Jadwiga, Bagieńska Alina, Borodziuk Jan
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Janusz, Danilczyk Zdziław
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Kubryński Adam
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Dadura Tadeusz, Eksterowicz Tomasz
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Łostowski Henrk, Szabołaj Jan
27. Stary Rogożyn Borysewicz Paweł Borysewicz Paweł, Parfieńczyk Renata, Korycka Leonarda
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Łuckiewicz Antoni
29. Wyżarne Makuła Stanisław Sobolewski Stanisław, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Nasiadko Cyesawa, Wasilczyk Stanisław
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

 Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

um budynek

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

 
 
 
 
 
 
Uroczystości w Jasionowie
Hufcowy Festiwal Piosenki Harcerskiej i Zuchowej
Naumowicze - miejsce pamięci...
Strażacy mają nowy samochód!
Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych
26 Maj 2016 07:53
Rodzinne zabawy w Lipsku

W niedzielę, 22 maja, przy Centrum Aktywności Lokalnej (na placu targowym) w Lipsku odbył się Piknik Rodzinny pod hasłem „Aktywna Rodzina”, którego organizatorami byli Towarzystwo [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
18 Maj 2016 09:01
Aktywna Rodzina - konkurs fotograficzny

Towarzystwo Przyjaciół Lipska zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Aktywna Rodzina", którego celem jest promowanie rodzinnego, aktywnego spędzania czasu wolnego. Tematyką Konkursu [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
17 Maj 2016 08:31
VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU DLA WSZYSTKICH

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych udziałem w VIII Europejskim Tygodniu Sportu dla Wszystkich. Mamy nadzieję, ze każdy znajdzie coś dla siebie.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Maj 2016 05:36

Stosownie do art. 10 § 1 KPA (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
13 Maj 2016 06:59

Towarzystwo Przyjaciół Lipska oraz M-GOK w Lipsku zapraszają na PIKNIK RODZINNY - 22 maja 2016, godz. 13.30, plac targowy

Aktualności - TPLWięcej...
05 Maj 2016 08:34

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 61 § 4 i art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 53, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
28 Kwi 2016 11:31

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie informuje, co następuje...

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
27 Kwi 2016 08:28
Święto Konstytucji - 3 MAJA 2016

Zapraszamy wszytskich mieszkańców Miasta i Gminy Lipsk na obchody uroczystości 3 MAJA.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
26 Kwi 2016 10:14

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.2.2016 z dnia 26.04.2016 r.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
25 Kwi 2016 07:47

Dnia 28 kwietnia 2016 r. o godz. 9.00 odbędą się obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
21 Kwi 2016 06:05

Burmistrz Lipska informuje, iż aktualnie umieszczane są w skrzynkach pocztowych dowody wpłat z "OPŁATY ŚMIECIOWEJ" na rok 2016. z indywidualnymi numerami kont wpłat.

BURMISTRZ LIPSKA
mgr Lech Łępicki

Zasady - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
14 Kwi 2016 12:34
LUDZIE Z PASJĄ

Przed nami kolejne spotkanie z cyklu LUDZIE Z PASJĄ. Tym razem odwiedzi nas podróżniczka Ania Makowska z siedmioletnią córką Lilą. Zabiorą one nas w niesamowitą podróż po Indiach [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
31 Mar 2016 06:42

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.1.2016 z dnia 31.03.2016 r.

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
22 Mar 2016 12:04

Biebrzański Park Narodowy, Zakład Doświadczalny w Biebrzy Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, Podlaska Izba Rolnicza oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, uprzejmie zapraszają wszystkich, [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
22 Mar 2016 11:52

Dnia 30 marca 2016 r. o godz. 9.00 odbędą się obrady XII Sesji Rady Miejskiej w Lipsku (budynek M-GOK w Lipsku, ul. Rynek 23). Zapraszamy do zapoznania się z proponowanym porządkiem [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Mar 2016 13:33

o przystąpieniu do przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
17 Mar 2016 13:27

o podjęciu zawieszonego postępowania

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 74, ust. 3 [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
10 Mar 2016 09:21

LUX MED Diagnostyka zaprasza panie na bezpłatne badania mammograficzne w mammobusie, które odbędą się:

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
10 Mar 2016 09:14

Zapraszamy do zapoznania się z informacją ARiMR dotyczącą ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
10 Mar 2016 09:06

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą obowiązków przedsiębiorców związanych z rozliczeniem się z tytułu tzw. opłat środowiskowych.

Ogłoszenia - Ochrona ŚrodowiskaWięcej...
10 Mar 2016 08:03

W dniu 17 marca 2016 r. (czwartek) - w godz. od 9.00 do 14.00 - w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku - pracownicy Urzędu Skarbowego w Augustowie będą służyć pomocą przy wypełnianiu i przesyłaniu [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
10 Mar 2016 07:03
Biebrza - między jawą a snem

Towarzystwo Przyjaciół Lipska zaprasza na projekcję filmu "Biebrza między jawą a snem" - film Paolo Volponi. Realizowany przez 3 lata film promuje wyjątkowość doliny rzeki Biebrzy. Jest poetycką [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
07 Mar 2016 10:05

Bank BGŻ BNP PARIBAS SA rozpoczął udzielanie kredytu obrotowego nieoprocentowanego dla producenta rolnego (linia KO), wprowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uwagi na opóźnienia [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
07 Mar 2016 06:32

Na kandydatów na senatorów oddano w poszczególnych obwodach następujące liczby głosów:

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
04 Mar 2016 22:33

Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia umożliwia mieszkańcom i przedsiębiorcom z województwa podlaskiego załatwianie spraw w urzędach drogą elektroniczną. Aktualnie można wysłać pismo drogą [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
04 Mar 2016 10:45

Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym, garażowany, posiadający wszystkie niezbędne przeglądy techniczne. W wyposażeniu dodatkowym auto posiada: centralny zamek, immobiliser, [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
04 Mar 2016 10:38

o rozpoczęciu pracy w dniu głosowania w związku z głosowaniem w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 06 marca 2016 r.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
02 Mar 2016 11:41

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Białystok, położonych w Gminie Lipsk przeznaczonych do zbycia w trybie przetargu ustnego [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
02 Mar 2016 10:44
Świadczenie wychowawcze -

W dniu 17 lutego 2016 roku ogłoszona została ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W Lipsku realizacją zadań wynikających z ustawy będzie zajmował się Miejsko [ ... ]

Ogłoszenia - M-GOPS w LipskuWięcej...
01 Mar 2016 11:11
Program

Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy od momentu uruchomienia programu, [ ... ]

Ogłoszenia - M-GOPS w LipskuWięcej...
29 Lut 2016 13:45

Mając na uwadze zbliżający się termin rozpoczęcia kolejnego naboru wniosków o przyznanie płatności obszarowcyh na rok 2016 zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjno - promocyjnym zorganizowanym [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
29 Lut 2016 10:27

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
26 Lut 2016 13:49

Dnia 28 lutego 2016 r. o godz. 15.00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku odbędzie się zebranie Burmistrza Lipska z Mieszkańcami. Serdecznie zapraszamy.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
26 Lut 2016 13:27

Urząd Statystyczny w Białymstoku przystępuje do realizacji działań promujących badania ankietowe na terenie województwa podlaskiego

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
25 Lut 2016 13:29

o przystąpieniu do przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Działając na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
24 Lut 2016 09:53

W związku ze złożoną ofertą przez Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych, im. Króla Zygmunta Augusta, 16-300 Augustów, ul. Rynek Zygmunta Augusta 27, pod tytułem „Zorganizowanie [ ... ]

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
19 Lut 2016 15:53
Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

W bieżącym roku odbędzie się XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".
Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
19 Lut 2016 15:33

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zapewnia rolnikom uprawnionym do świadczeń możliwość korzystania z rehabilitacji leczniczej.

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
19 Lut 2016 14:48

Pojazd przeznaczony do sprzedaży jest w dobrym stanie technicznym, garażowany, posiadający wszystkie niezbędne przeglądy techniczne. W wyposażeniu dodatkowym auto posiada: centralny zamek, immobiliser, [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
19 Lut 2016 14:29

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lipsk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku

Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158