Deklaracja dostępności
Image
Urząd Miejski w Lipsku
16-315 Lipsk ul. Żłobikowskiego 4/2
LECH ŁĘPICKI
Burmistrz Lipska
DOROTA KAPLA
Sekretarz Gminy
ANNA KUDAJ
Skarbnik Gminy

BURMISTRZ LIPSKA
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

mgr LECH ŁĘPICKI
tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05
burmistrz@lipsk.pl

Referat Finansów
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Kierownik Referatu – Skarbnik Gminy Anna Kudaj 87 642 27 00, w. 19 13 gmina@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. księgowości budżetowej Elżbieta Błaszczyk 87 642 27 00, w. 12 8 gmina@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. obsługi kasowej, rozliczeń VAT, likwidatury Ewa Dębkowska 87 642 27 00, w. 26 7 ewa.debkowska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. księgowości podatkowej Mariusz Makarewicz 87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
5. Stanowisko ds. wymiaru podatków Karolina Buraczyk
87 642 27 00, w. 24 7 podatki@lipsk.pl
6. Stanowisko ds. obsługi kasowej, zwrotu podatku akcyzowego
Agnieszka Margielewicz
87 642 27 00, w. 25
7 agnieszka.margielewicz@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac   Aleksandra Białous   87 642 27 00, w. 12   8   aleksandra.bialous@lipsk.pl
Referat Organizacyjny
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Kierownik referatu – Sekretarz Gminy Dorota Kapla 87 642 27 00, w. 18 12 sekretarz@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. kancelaryjnych, archiwum, bhp, kultury, kultury fizycznej i sportu, sekretariat Burmistrza Katarzyna Daroszkiewicz 87 642 27 00 9

gmina@lipsk.pl
katarzyna.daroszkiewicz@lipsk.pl

3. Stanowisko ds. kadr, działalności gospodarczej, handlu, ochrony informacji niejawnych Teresa Bartoszewicz
87 642 27 00, w.17 11 teresa.bartoszewicz@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. obsługi Rady, informacji publicznej, oświaty Barbara Makarewicz
87 642 27 00, w. 13 18 barbara.makarewicz@lipsk.pl
Inwestycje, Grunty, Ochrona Środowiska i Rozwój
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
1. Stanowisko ds. ochrony środowiska, pozyskiwania środków, promocji Anna Czarnecka – Orpik 87 642 27 00, w. 23 17 anna.czarnecka@lipsk.pl
2. Stanowisko ds. zamówień publicznych, dróg, gospodarki komunalnej Edyta Kopeć
87 642 27 00, w. 22 17 edyta.kopec@lipsk.pl
3. Stanowisko ds. budowlanych, remontowych i mieszkaniowych Mariusz Rokita
87 642 27 00, w. 23 17 mariusz.rokita@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. inwestycji, planowania przestrzennego, gospodarowania mieniem Anna Bugieda 87 642 27 00, w. 22 17

anna.bugieda@lipsk.pl

Urząd Stanu Cywilnego
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Nieścier
87 642 27 01 - anna.niescier@lipsk.pl
Sprawy Obywatelskie
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Rynek 23
1. Stanowisko ds. obywatelskich i ewidencji ludności Alina Andruszkiewicz 87 642 27 01 - alina.andruszkiewicz@lipsk.pl

Samodzielne stanowiska
Urząd Miejski w Lipsku, 16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2

1. Stanowisko ds. pozamilitarnych ogniw obronnych, przeciwpożarowych Konrad Skokowski 87 642 27 00, w. 26 19 konrad.skokowski@lipsk.pl
2. Radca prawny (umowa zlecenie) Jakub Ławniczak
- - -
3. Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa, księgowania i egzekucji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Anna Wasilewska 87 642 27 00, w. 13 18 anna.wasilewska@lipsk.pl
4. Stanowisko ds. informatyzacji Wojciech Pietrewicz 87 642 27 00, w. 27 4 w.pietrewicz@lipsk.pl
5. Informatyk Rafał Magiera 87 642 27 00, w. 27 4 rafal.magiera@lipsk.pl
6. Główny Księgowy Jednostek Oświatowych Krystyna Wasilewska 87 642 27 00, w. 21 1 krystyna.wasilewska@lipsk.pl
  7.   Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń pracowników oświaty  Anna Krzywicka   87 642 27 00, w. 21   1   anna.krzywicka@lipsk.pl
8. Stanowisko ds. ochrony danych osobowych - Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Kamila Masiejczyk
87 642 27 00
9 iodo@lipsk.pl
Nr okręgu Nazwisko i imię Granice okręgu wyborczego
1 Kowalczuk Edward Jałowo, Nowy Rogożyn, Rogożynek, Stary Rogożyn
2 Dadura Grzegorz
Dulkowszczyzna, Kurianka
3 Krzywicki Mirosław
Kolonie Lipsk, Skieblewo, Żabickie
4 Sobolewski Radosław
Jasionowo, Krasne, Nowy Lipsk, Podwołkuszne, Wyżarne
5 Topolewski Aleksander
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Lubinowo, Nowe Leśne Bohatery, Stare Leśne Bohatery, Starożyńce, Wołkusz wraz z przysiółkiem Sołojewszczyzna
6 Tarasewicz Andrzej
Bartniki, Kopczany
7 Kuc Wiesław Dolinczany, Lichosielce, Lipszczany, Rakowicze
8 Żuk Kamila
Jaczniki, Rygałówka, Siółko
9 Krysiuk Tadeusz
Przewodniczący Rady Miejskiej
Lipsk, ul.: Dolna, Górna, Krótka, Saperów, Słoneczna, Szkolna, Żłobikowskiego
10 Krawczuk Tomasz
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 1, 3, 5, 7, Nowodworska – numery parzyste, Rynek
11 Szuler Lucyna
Lipsk, ul.: Nowodworska bloki: 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27
12 Masiejczyk Marianna Lipsk, ul.: Grodzieńska, Kasztanowa, Miejska, Ogrodowa, Rzemieślnicza, Stolarska, Zamiejska
13 Kosakowski Andrzej
Lipsk, ul.: Jaśminowa, Konwaliowa, Pusta
14 Borodziuk Beata Lipsk, ul.: Augustowska, Batorego, Bronisława Jermakowicza, Leśna, Lipowa, Wesoła, Zacisze
15 Olszewska Dorota
Lipsk, ul.: Aleja 400 – lecia, Cicha, Kościelna, Rybacka, Zakościelna
Komisja
Finansów i Planowania
Komisja
Gospodarki i Środowiska
Komisja
Rewizyjna
Komisja Kultury Oświaty i Spraw Społecznych Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Mirosław Krzywicki
Przewodniczący
Wiesław Kuc
Przewodniczący
Radosław Sobolewski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Przewodniczący
Andrzej Kosakowski
Przewodniczący
Beata Borodziuk
Zastępca przewodniczącego
Grzegorz Dadura
Zastępca przewodniczącego
Tomasz Krawczuk
Zastępca przewodniczącego
Mirosław Krzywicki
Zastępca przewodniczącego
Radosław Sobolewski
Zastępca przewodniczącego
Marianna Masiejczyk
Aleksander Topolewski
Andrzej Kosakowski
Tomasz Krawczuk
Grzegorz Dadura
Aleksander Topolewski
Edward Kowalczuk
Andrzej Tarasiewicz
Wiesław Kuc
Marianna Masiejczyk
Dorota Olszewska
Lucyna Szuler
Kamila Żuk
Kamila Żuk
 Andrzej Tarasiewicz
Dorota Olszewska
  Lucyna Szuler  

Lp.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Rada sołecka

1.. Bartniki ------------ ------------
2.. Kol. Bartniki Nieścier Wojciech Nieścier Wojciech, Talmon Andrzej, Sadowniczyk Alicja
3. Dolinczany Nowe Bochonko Jan  Bochonko Jan, Saczek Ryszard, Kieczeń Lech
4. Dolinczany Stare Bagieński Grzegorz Bagienski Grzegorz, Bagieński Jan, Żuk Mariusz...
5. Dulkowszczyzna Awramik Stanisław Awramik Stanisław, Rakus Janusz, Rusiecka Małgorzata
6. Jaczniki Żuk Kamila Żuk Kamila, Marcinkiewicz Adam, Marcinkiewicz Anna
7. Jałowo Tarasewicz Maciej Tarasewicz Maciej, Kuklicz Irena, Pietrewicz Renata
8. Jasinowo Wilczewska Barbara Wilczewska Barbara, Waszczuk Teresa, Wilczewska Izabela
9. Kol. Lipsk Czarkowski Jan Czarkowski Jan, Roszkowski Michał, Sawicki Sylwester
10. Kopczany Bułak Rafał Rafał Bułak, Danilczyk Jarosław, Danilczyk Robert
11. Krasne Sobolewski Radosław Sobolewski Radosław, Skokowski Dariusz, Toczyłowski Paweł
12. Kurianka Buraczyk Karolina Buraczyk Karolina, Zieziula Tadeusz, Buraczyk Leszek
13. Lichosielce ------------ ------------
14. Lubinowo Puciłowski Mirosław Puciłowski Mirosław, Dadura Henryk, Puciłowska Maria
15. Lipszczany Filipowicz Jan Jan Filipowicz, Sztukowska Ewelina, Prolejko Agnieszka
16. Nowe Leśne Bohatery Masiejczyk Henryk

Masiejczyk Henryk, Baranowska Joanna, Masiejczyk Sylwia

17. Nowy Lipsk Jan Zwierowicz Jan Zwierowicz, Ryszard Matuszewski, Maria Olszewska
18. Nowy Rogożyn Chilmonik Jan Chilmonik Jan, Chilmonik Alicja, Popławska Alicja
19. Podwołkuszne Lisowska Zuzanna Lisowska Zuzanna, Waszczuk Józef, Waszczuk Władysław
20. Rakowicze Skolmowski Tomasz

Skolmowski Tomasz, Żukowski Adam, Snarska Renata

21. Rogożynek Chomiczewski Sławomir Chomiczewski Sławomir, Lićwinko Marcin, Szabałaj Henryk
22. Rygałówka Borodziuk Jan Borodziuk Jan, Bagieńska Alina, Bochonko Mariusz
23. Siółko Dobko Teresa Dobko Teresa, Jermak Grażyna, Kieczeń Bogusława
24. Skieblewo Sztukowski Aleksander Sztukowski Aleksander, Chomiczewski Czesław, Sobolewski Jan
25. Stare Leśne Bohatery Wilczyński Dariusz Wilczyński Dariusz, Krawczuk Andrzej, Dadura Józef
26. Starożyńce Krzywicka Ewa Krzywicka Ewa, Krzywicki Mariusz, Łostowski Henryk
27. Stary Rogożyn Borysewicz Zofia Borysewicz Zofia, Pietrewicz Antoni, Borysewicz Antoni Paweł
28. Wołkusz Puciłowski Eugeniusz Puciłowski Eugeniusz, Łuckiewicz Jarosław, Czebak Dorota
29. Wyżarne Makuła Stanisław Makuła Monika, Białous Edward, Makuła Stanisław
30. Żabickie Żabicka Krawczyk Bożena Żabicka Krawczyk Bożena, Jurgielewicz Adam, Wasilczyk Piotr
URZĄD MIEJSKI W LIPSKU

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158

 

Nr konta bankowego:

(do wpłat podatków, opłat faktur, itp.)

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

16 – 315 Lipsk, ul. Żłobikowskiego 4/2
Tel. 87 642 27 00, fax. 87 642 27 05

e–mail: gmina@lipsk.pl

Image
Nowa Remiza OSP Siółko
Przebudowa ulicy Saperów w Lipsku
Uroczystości w Jasionowie 2017
Naumowicze 2017
Biebrzańskie Sianokosy 2017
Turniej Wsi 2017
III Dożynki w Gminie Lipsk
Konkurs pięknego czytania 2017
 
 
 
 
 
 
kmb logo
10519
Naumowicze 2018
24 Sty 2021 07:38

M-GOPS w Lipsku organizuje zbiórkę ubrań i artykułów niemowlęcych (m.in. pieluszki, chusteczki, kosmetyki, ubrania, pościel i akcesoria) dla rodziny potrzebującej pomocy z terenu gminy Lipsk.

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
18 Sty 2021 20:06

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych 3 i 4 lutego 2021 r.

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
15 Sty 2021 11:10

Uwaga Mieszkańcy!  Urząd Miejski w Lipsku informuje o trwających zapisach telefonicznych na szczepienia przeciw Sars-CoV-2 w Gminie Lipsk.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
13 Sty 2021 12:34

Burmistrz Lipska ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
12 Sty 2021 12:41

Na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 130 000zł, Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
12 Sty 2021 12:26

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
12 Sty 2021 12:19
POWIADOMIENIE

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno - remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa  w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców:

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
05 Sty 2021 14:43

  W związku z tym, że nasz samorząd jest członkiem Partnerstwa Terytorialnego pod nazwą „Augustowsko-Biebrzański Park Turystyczny” i bierze udział w opracowaniu strategii rozwoju dla tego [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
30 Gru 2020 12:55

TERMINARZ WYWOZU ODPADÓW Z TERENU GMINY LIPSK W 2021 R: SEGREGOWANYCH (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło, popiół), ZMIESZANYCH i BIOODPADÓW, WIELKOGABARYTOWYCH [ ... ]

Ogłoszenia - Gospodarowanie Odpadami KomunalnymiWięcej...
28 Gru 2020 13:00

Burmistrz Lipska ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Gru 2020 10:02

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku informuje, że dn. 24.12.2020 r. i 31.12.2020 r. zakład będzie czynny do godz. 13:00.

Aktualności - Zakład Gospodarki KomunalnejWięcej...
15 Gru 2020 19:53

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków oraz informacji dotyczącej obowiązków w zakresie utrzymywania i zasad bioasekuracji w hodowli drobiu

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
15 Gru 2020 19:37

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy, dzień 24 grudnia 2020 r. jest dla [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
15 Gru 2020 19:26

na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
15 Gru 2020 14:21

na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych w formie zajęć neurologopedycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
10 Gru 2020 14:01

W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizacje Programów „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” w 2021 roku, MGOPS [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
07 Gru 2020 15:12

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie działający przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku przy współpracy z Miejsko – Gminną Komisją ds. [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
07 Gru 2020 13:38
Aktywni Obywatele – rusza kolejny konkurs dotacyjny dla organizacji społecznych

Prawie 10,5 mln EUR czeka na organizacje społeczne w II konkursie na projekty tematyczne w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy. O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
02 Gru 2020 08:02

Od dnia 26 listopada 2020 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w wysokości do 220% kryterium dochodowego [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
02 Gru 2020 07:55

Towarzystwo Przyjaciół Lipska w terminie od  lipca do listopada 2020 r. realizuje projekt pn. „Zielony Ogród Lokalnej Aktywności” w ramach Programu Regrantingowego „Dbamy o drzewa 4 – inicjatywy [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
26 Lis 2020 14:59

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku ul. Rynek 7 informuje, że w dniu 26.11.2020r od godz 11.30 powstała awaria linii telefonicznej numeru telefonu 876423009, 876422179, 876422183.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
26 Lis 2020 14:09

Zaproszenie do złożenia oferty poniżej 30000 euro Przygotowania i wydawania posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lipsku oraz dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Bartnikach

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
26 Lis 2020 06:00

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku w związku z panującą pandemią koronowirusa COVID -19 wstrzymuje bezpośrednie odczyty liczników wodomierzy.

  Zwracamy się z prośbą do mieszkańców [ ... ]

Aktualności - Zakład Gospodarki KomunalnejWięcej...
23 Lis 2020 20:43

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od 16 listopada 2020r. osoby zainteresowanie otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
20 Lis 2020 22:49

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Województwa Podlaskiego dla Gminy Lipsk z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP, uczestniczących [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
20 Lis 2020 22:43

o zakupie sprzętu ratowniczo - gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostek OSP

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
17 Lis 2020 14:02

Zarządzenie nr 02/11/2020 Kierownika Gospodarki Komunalnej w Lipsku z dnia 16 listopada 2020 r.

Aktualności - Zakład Gospodarki KomunalnejWięcej...
13 Lis 2020 20:43

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od 16 listopada 2020r. osoby zainteresowanie otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, [ ... ]

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020Więcej...
10 Lis 2020 12:13

  Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że w związku z awarią głównej linii wodociągowej w Skieblewie w dniu 10.11.2020 r. nastąpiła przerwa w dostawie wody.

Awaria jest obecnie usuwana. [ ... ]

Aktualności - Zakład Gospodarki KomunalnejWięcej...
09 Lis 2020 14:26

Postanowienie
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lipsku
z dnia 2 listopada 2020 r.
w sprawie zwołania XVIII sesji Rady Miejskiej w Lipsku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
09 Lis 2020 12:19

  Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że w związku z awarią głównej linii wodociągowej w Skieblewie w dniu 09.11.2020 r. nastąpiła przerwa w dostawie wody.

Awaria jest obecnie usuwana. [ ... ]

Aktualności - Zakład Gospodarki KomunalnejWięcej...
06 Lis 2020 10:17

Ostatnie 5 dni dzieli nas od zakończenia głosowania w projekcie "Pod biało-czerwoną", w którym możemy zdobyć maszt wraz z flagą Polski.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
04 Lis 2020 13:10
POWIADOMIENIE

Informujemy, że z powodu prac eksploatacyjno-remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych planowana jest przerwa  w dostawie energii elektrycznej dla Odbiorców:

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
04 Lis 2020 12:13
Program Wspieraj Seniora - Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
04 Lis 2020 10:34

Zgodnie z dyspozycją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku systematycznie prowadzi działalność na rzecz zapobiegania [ ... ]

Ogłoszenia - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwoWięcej...
04 Lis 2020 08:38

 Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w partnerstwie z
Gminą Lipsk oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipsku, realizuje projekt:

 „Lip-skok” w przyszłość”

"Lip-skok w przyszłość" - M - GOPS w LipskuWięcej...
02 Lis 2020 12:39

  W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją związaną z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2, od poniedziałku 2 listopada 2020 r. do [ ... ]

Aktualności - Zakład Gospodarki KomunalnejWięcej...
30 Paź 2020 15:22
Kolejna pracownia artystyczna w LOLA

Towarzystwo Przyjaciół Lipska w swojej siedzibie przy ul. Szkolnej 4 stworzyło kolejną pracownię artystyczną, w której odbywają się warsztaty rękodzieła, między rysunku, tworzenia biżuterii, [ ... ]

Aktualności - TPLWięcej...
30 Paź 2020 09:33

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i interesantów w okresie wzmożonych przypadków zachorowań i jednoczesnym zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 - Miejsko - Gminny Ośrodek [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
29 Paź 2020 09:39

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, iż w związku z rosnącym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, osoby starsze, niepełnosprawne i samotne potrzebujące [ ... ]

Aktualności - M-GOPS w LipskuWięcej...
28 Paź 2020 14:56

Ze względu na sytuację epidemiologiczną podatki z terenu miasta Lipsk można wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Lipsku tylko w poszczególne dni:

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
28 Paź 2020 14:50

dotyczy przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego STAR P244L

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
27 Paź 2020 13:46

Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu Gminy Lipsk za III kwartał 2020 r.

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
27 Paź 2020 12:39
Czasowe wstrzymanie wyjazdów do Centrów Rehabilitacji Rolników

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
23 Paź 2020 08:36

  Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, że w związku z prowadzonymi pracami na linii wodociągowej w dniu 23.10.2020r. od godz. 1100 do godz. 1400 wystąpią przerwy w dostawie wody na ul. Batorego, [ ... ]

Aktualności - Zakład Gospodarki KomunalnejWięcej...
23 Paź 2020 08:04

Szanowni Mieszkańcy,

  W związku z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 19 października, dotyczącą zmiany profilu działalności augustowskiego szpitala, informujemy, że w SP ZOZ w Augustowie [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
21 Paź 2020 20:17

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipsku informuje, że od 2 listopada 2020 r. osoby zainteresowanie otrzymaniem pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, [ ... ]

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020Więcej...
16 Paź 2020 14:01

  Od dnia 19 października 2020 roku ruszają prace, realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Lipsku, związane z bieżącą naprawą mostu na rzece Wołkuszance, w ciągu drogi gminnej 102 [ ... ]

Ogłoszenia - Urząd Miejski w LipskuWięcej...
16 Paź 2020 12:53

Burmistrz Lipska ogłasza  pisemny, nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchmości gruntowej stanowiącej własność Gminy Lipsk.

Ogłoszenia - Inwestycje, planowanie przestrzenne ....Więcej...
mgok_budynek.JPG
Image
logo_tpl_2015_rgb.png
Stowarzyszenie Miłośników Lipskiej Pisanki i Tradycji
luks_logo_big.png

STOWARZYSZENIA I ORGANIZACJE W GMINIE LIPSK

Ośrodek Rehabilitacyjno - Szkoleniowy im. Św. Ojca Pio w Kuriance
Stowarzyszenie
ko_dang.png

GMINA LIPSK

ZAPRASZAMY

Urząd Miejski w Lipsku

16 - 315 Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
tel.: 87 64 22 700
fax.: 87 64 22 705

gmina@lipsk.pl

Godziny pracy urzędu

Poniedziałek - 7:15 - 15:15
Wtorek - 7:15 - 15:15
Środa - 7:15 - 15:15
Czwartek - 7:15 - 15:15
Piątek - 7:30 - 15:30
Sobota, niedziela  - nieczynny 

Konto bankowe

BS SUWAŁKI o/LIPSK

46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Dane do faktur

Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

NIP: 846 – 15 – 97 – 158