Urząd Miejski w Lipsku


Podatki, opłaty

Stawki podatków lokalnych na 2023 r.

Informacja o stawkach podatku rolnego i leśnego na 2023 r.

Stawki podatku rolnego i leśnego na 2020 r.

Informacja o stawkach podatku rolnego i leśnego na 2020 r.

Podatki lokalne. Nowe formularze od 1 lipca 2019r.

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny, opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – w 2019 r.

Zgodnie z ustawą z 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. 2015, poz. 1340 oraz z 2018r. poz. 2244 i 2247) limit ustala się jako sumę:

Zwrot podatku akcyzowego

Rolnik ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien złożyć w tutejszym urzędzie (pok. nr 7) wniosek w terminie od 1 sierpnia 2017r. do 31 sierpnia 2017r. wraz z fakturami za okres od 01.02.2017r. do 31.07.2017r.

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wnioski w sprawie zwrotu podatku akcyzowego należy składać w pokoju nr 7 od 01 lutego do 28 lutego 2017 r. wraz z fakturami za okres od 01.08.2016 r. do 31.01.2017 r.

Zwrot podatku akcyzowego w 2016 roku

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Informacja dla rolników dokonujących zakupu paliw

Na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami.

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: