Inwestycje, planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne


Ogłoszenia

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 19.03.2015 r.

o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na PRZEZNACZENIU DO ZALESIENIA gruntów sklasyfikowanych jako grunty zadrzewione i zakrzewione oraz nieużytki

Featured

Ocena sanitarna wody w Gminie Lipsk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Augustowie przesyła ocenę obszarową jakości wody do spożycia przez ludzi za 2014 rok w wodociągach zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Lipsk

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 11.03.2015 r.

o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w obrębie 0007 Kopczany, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 11.02.2015 r.

o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia w obrębie 0007 Kopczany, w gminie Lipsk, powiat augustowski, województwo podlaskie

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 06.02.2015 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr GTK.6733.2.2014 z dnia 06.02.2015 r. oraz postanowień uzgadniających.

Featured

Spotkanie konsultacyjne w ramach pracy nad nową strategią rozwoju obszaru LGD Fundacja Biebrzańska

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych na zlecenie Lokalnej Grupy Działania Fundacja Biebrzańska przygotowuje nową strategię rozwoju obszaru do roku 2020. W związku z tym zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w ramach pracy nad nową strategią rozwoju obszaru LGD Fundacja Biebrzańska, które odbędzie się w naszej gminie w dn. 15.01.2015r. o godz. 13:00 w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Lipsku.

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 22.12.2014 r.

o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 21.11.2014 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu decyzji Burmistrza Lipska Nr GTK.6220.1.2014 z dnia 21.11.2014 r.

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 07.11.2014 r.

o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: