RPO WP Na Lata 2014 - 2020


Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk

Featured

Podpisanie umowy na „Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk”

 

Burmistrz Lipska
informuje, że w dniu 08.07.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zdania pn.

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Lipsk”

 

Wykonawcą robót jest firma

Sanito Sp. z o. o.
Puławska 476,
02 -884 Warszawa

Operacja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Lipsk poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej.

W ramach projektu zaplanowano dostawę wraz z montażem 7 instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Lipsk na następujących obiektach:

a) Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku – moc generatora PV 20,99 kW;
b) Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lipsku – moc generatora PV 19,97 kW;
c) Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Lipsku – moc generatora PV 39,42 kW;
d) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipsku – moc generatora PV 21,5 kW;
e) Samorządowe Przedszkole w Lipsku – moc generatora PV 13,82 kW;
f) Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku – moc generatora PV 7,17 kW;
g) Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuriance – moc generatora PV 14,85 kW,

Wartość robót po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia to 768.128,85 zł brutto, kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z RPO WP 2014-2020 to 79 % kosztów kwalifikowalnych.

Planowany termin wykonania prac to 20.09.2019 r.

Burmistrz Lipska
Lech Łępicki

 

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: