RPO WP Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie byłego budynku administracyjnego
na potrzeby Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności (TOLA) w Lipsku

Featured

Umowa o dofinansowanie Projektu „Zagospodarowanie byłego budynku administracyjnego na potrzeby Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności”

 

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 10 lipca 2020 r. Gmina Lipsk podpisała z Województwem Podlaskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego umowę o dofinansowanie Projektu „Zagospodarowanie byłego budynku administracyjnego na potrzeby Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności (TOLA) w Lipsku”.

 

  Całkowita wartość projektu to 637.517,83 PLN, zaś kwota dofinansowania środkami pochodzącymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to kwota 541.890,15 PLN tj. 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu.
  Operacja realizowana jest w ramach Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.


W ramach projektu powstanie Twórczy Ośrodek Lokalnej Aktywności (TOLA) w byłym budynku administracyjnym, w którym obecnie znajduje się izba regionalna.
Zostanie przeprowadzona modernizacja budynku, wraz z termomodernizacją oraz przebudową zewnętrznych schodów terenowych oraz budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Usługi TOLA będą skierowane do wszystkich mieszkańców, którego działalność będzie opierała się na ludowej kulturze północno-wschodniej Polski.

                                                                                                                                                                                             Burmistrz Lipska
                                                                                                                                                                                                Lech Łępicki

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@um.lipsk.wrotapodlasia.pl 

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: