RPO WP Na Lata 2014 - 2020


Zagospodarowanie byłego budynku administracyjnego
na potrzeby Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności (TOLA) w Lipsku

Featured

Ogłoszenie o zamówieniu: "Zagospodarowanie byłego budynku administracyjnego na potrzeby Twórczego Ośrodka Lokalnej Aktywności (TOLA) w Lipsku"

Burmistrz Lipska informuje, że na miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych zamieszono ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn.:

"Zagospodarowanie byłego budynku administracyjnego na potrzeby
Twórczego Ośrodka
Lokalnej Aktywności (TOLA) w Lipsku".

Link do postępowania: miniPortal (uzp.gov.pl)

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@um.lipsk.wrotapodlasia.pl 

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: