Inwestycje, planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne


Ogłoszenia

Featured

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 10/2023 z dnia 20.06.2023 r.

Featured

Obwieszczenie Starosty Augustowskiego

o wydaniu decyzji na realizacje inwestycji drogowej Nr 9/2023 z dnia 12.06.2023 r.

Featured

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - aktualizacja planu - wersja nr 3

Featured

Strategia Rozwoju Gminy Lipsk na Lata 2023 - 2030

Zaproszenie na spotkanie konsultacyno - informacujne dotyczące opracowania Diagnozy społecznej do Strategii Rozwoju Gminy Lipsk na Lata 2023 - 2030

Featured

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego. Dotyczy: „Rozbudowy i przebudowy drogi Nr 102746B – ul. Jermakowicza wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lipsku”

Featured

OBWIESZCZENIE STAROSTY AUGUSTOWSKIEGO

o wszczęciu postępowania administracyjnego. Dotyczy: „Rozbudowy i przebudowy ulicy Grodzieńskiej Nr 102747B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lipsku”

Featured

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjmi pozarządowymi za rok 2022

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2022

Featured

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 - Wersja nr 2

Featured

ZARZĄDZENIE NR 601/23 BURMISTRZA LIPSKA z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: