Inwestycje, planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne


Ogłoszenia

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 08.11.2022 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym - budowa sieci elektroenergetycznej

Featured

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

dotyczących projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Featured

Mały grant - oferta złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Mały grant - oferta złożona w trybie pozakonkursowym na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Lipska informuje, że w dniu 4 listopada 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Lipsku wpłynęła oferta złożona przez Towarzystwo Przyjaciół Lipska na realizację zadania publicznego z zakresu Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, na zadanie pn.: „Spotkanie ze św. Mikołajem” do realizacji w okresie od 15.11.2022 r. do dnia 15.12.2022 r.

Featured

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiamy, że zostały zebrane materiały w sprawie dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie ulicy Jermakowicza Nr 102746 B wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Lipsku"

Featured

Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego – Kreatywna Wieś 2022 r.

Gmina Lipsk w tegorocznej edycji Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego - Kreatywna Wieś zrealizowała zadanie pn. „Eko-Kreatywni w działaniu” remont oraz doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Krasnem zgodnie z koncepcją Smart Village.

Featured

Zaproszenie na konsultacje

  Burmistrz Lipska zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe, do wzięcia udziału w konsultacjach PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W LIPSKU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LIPSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2023

Konsultacje trwają od 25 października do 7 listopada 2022 roku.
Wypełniony formularz konsultacji (załącznik nr 2 do zarządzenia) należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 listopada 2022 roku na:

  • adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • adres siedziby urzędu: Urząd Miejski w Lipsku, ul. Żłobikowskiego 4/2, 16-315 Lipsk.

Załącznik:

 

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 29.09.2022 r.

w prawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 18.08.2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Lipska - budowa farmy fotowoltaicznej PV Siółko II

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 18.08.2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Lipska - budowa farmy fotowoltaicznej PV Siółko I

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: