Inwestycje, planowanie przestrzenne, zamówienia publiczne


Ogłoszenia

Featured

Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 26.07.2022 r.

Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 26.07.2022 r. - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Siółko II ..."

Featured

Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 26.07.2022 r.

Zawiadomienie Burmistrza Lipska z dnia 26.07.2022 r. - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej PV Siółko I ..."

Featured

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 22.07.2022 r.

Obwieszczenie Burmistrza Lipska z dnia 22.07.2022 r. - decyzja Burmistrza Lipska o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą

Featured

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadań publicznych w zakresie dofinansowania wkładów własnych do projektów finansowych ze środków zewnętrznych

Featured

Zarządzenie Nr 478/22 Burmistrza Lipska z dn. 15 czerwca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. czytaj dalej

Featured

Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich

  Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zaprasza na Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich

Featured

Zarządzenie nr 452/22 Burmistrza Lipska z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Featured

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 09.02.2022 nr 2022/BZP 00005933/02/P

Featured

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022

Burmistrz Lipska ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Lipsk w 2022 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, promocji i ochrony zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, kultury oraz krajoznawstwa i turystyki.

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: